გამომცემლობა “კლიო”

დავით აღმაშენებლის გამზ. N181

0102, თბილისი, საქართველო,

ელ-ფოსტა: book@klio.ge, kliopublishing@gmail.com

 ტელ.: +995 322 34 04 30, +995 599 50 33 76

2020 © გამომცემლობა "კლიო"