ბიოლოგია საატესტატო გამოცდისათვის (ნაწილი I)

12.00

ავტორი: მარინა სეხნიაშვილი
აღწერა: თეორიული მასალა, ტესტები
გამოცემის წელი: 2018
ISBN: 978-9941-441-64-6 (მეორე გადამუშავებული გამოცემა)
გვერდების რაოდენობა: 160
ფორმატი: 195×275, ფერადი
ყდის ტიპი: რბილი
Weight 0.34 kg

სახელმძღვანელო დიდ დახმარებას გაუწევს XI-XII კლასის მოსწავლეებს სკოლის გამოსაშვები გამოცდებისათვის სწრაფად და ეფექტურად მომზადებაში. ეს წიგნი გარკვეულ დახმარებას გაუწევს აბიტურიენტებსა და მასწავლებლებსაც.

წიგნში შესული თეორიული მასალა და ტესტები შედგენილია 2014-2015 სასწავლო წლის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების პროგრამის მიხედვით.

სახელმძღვანელოში შეტანილია 700-მდე ტესტი. სკოლის გამოსაშვები გამოცდის ფორმატიდან გამომდინარე, წიგნში არის მხოლოდ დახურული ტიპის ტესტები. თუმცა ტესტები არის მრავალფეროვანი: მრავალი არჩევითი პასუხით, „ჭეშმარიტია-მცდარია“ ტიპის, შესაბამისობის დამყარება, სწორი თანმიმდევრობის დადგენა, ტექსტში გამოტოვებული სიტყვების ჩასმა, ილუსტრაციაზე, დიაგრამასა და გრაფიკზე მოცემული ინფორმაციის ანალიზი. შესაბამისად, ამ ტესტებით შესაძლებელია როგორც დაბალი, ისე მაღალი სააზროვნო უნარების შეფასება.