ბიოლოგია, მოსწავლის რვეული, მე-8 კლასი

9.00

ავტორი: მარინა სეხნიაშვილი
აღწერა: მოსწავლის რვეული
გამოცემის წელი: 2020
ISBN: 78-9941-415-56-2
გვერდები: 130
ფორმატი: 195-275
ყდის ტიპი: რბილი
Weight 0.23 kg
მოსწავლის რვეული შედგენილია მე-8 კლასის სტანდარტის მიზნებისა და შინაარსობრივი მოთხოვნების შესაბამისად, ემსახურება შედეგების მიღწევას და შესაბამისი ცნებების დაუფლებას.
რვეულში მოცემული მასალა (აქტივობები, დავალებები, თვალ-საჩინოებები, გრაფიკული მაორგანიზებლები) ხელს უწყობს საკვანძო შეკითხვებზე პასუხის ძიებას. შეფასების მოთხოვნათა დაკმაყოფილებასა და მკვიდრი წარმოდგენების ჩამოყალიბებას.
აქტივობები მოსწავლისგან მოითხოვს:
  • ცოდნათა ურთიერთდაკავშირებას და სისტემაში მოყვანას;
  • საკითხებს, მოვლენებს, ცნებებს შორის არსებული კავშირ-დამოკიდებულებების, მიმართებების გააზრებას;
  • დავალების შესრულების შემდეგ სხვადასხვა გამოყენებული ხერხის/სწავლის სტრატეგიის რეფლექსიას, რომლებიც მოსწავლეს დააფიქრებს სწავლის პროცესზე და დაეხმარება, შეარჩიოს მისთვის ოპტიმალური სწავლის სტრატეგია.
მე-8 კლასის ბიოლოგიის მოსწავლის სახელმძღვანელო შეგიძლიათ დაათვალიერეთ ონლაინ ბმული
მასწავლებლის წიგნი შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ბმული