განათლების სამინისტრო

სამხატვრო აკადემია

შემოქმედებითი ევროპა

საქართველოს აკადემიური გამომცემლობა

საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია