ჩვენ შესახებ

გამომცემლობა “კლიო“ დაარსდა 2003 წელს. იგი გთავაზობთ საცნობარო, მხატვრული, საბავშვო, სამეცნიერო-პოპულარული, მემუარული და სხვა სახის ლიტერატურას, აგრეთვე ეროვნულ ნიადაგზე შექმნილ უმაღლესი და საშუალო სკოლების სახელმძღვანელოებს და დამხმარე სასწავლო ლიტერატურას.