🇪🇺 🇬🇪
2020 წელს გამომცემლობა კლიო ევროკავშირის პროგრამის 🇪🇺 #კრეატიულიევროპის მხარდაჭერით შეუდგა მუშაობას პროექტზე „დავუახლოვდეთ ევროპას“, რომლის ფარგლებში ქართულ ენაზე თანამედროვე ევროპელი ავტორების 🇱🇹 🇮🇸 🇦🇹 🇮🇹 🇬🇧 🇫🇷 🇪🇸 8 წიგნი ითარგმნება.
წიგნები ქართველი მკითხველისთვის ხელმისაწვდომი იქნება ეტაპობრივად, 2021 წლის იანვრიდან.