2021 წელს „კლიომ“ გამოსცა როლანდ თოფჩიშვილის „საქართველოს თავად-აზნაურთა გვარების ისტორია“, რომელშიც 1200-ზე მეტი გვარის ჩამონათვალი და ისტორიაა გადმოცემული.ქართველ კაცს ყოველთვის აინტერესებდა როგორც საკუთარი, ისე სხვათა გვარების ისტორია. ოჯახის შექმნისას, უპირველეს...