ნაშრომში თავმოყრილია გამოკვლევა საქართველოში სხვადასხვა დროს მცხოვრები და მოღვაწე 1213 სათავადაზნაურო გვარის შესახებ, რაც ფაქტობრივად პირველად მოხდა. წიგნის ფურცლებზე ერთმანეთს ენაცვლებიან საქართველოსა და ბაგრატიონთა ათასწლოვანი სამეფო დინასტიის სამსახურში ერთგულად...