თუკი ნაბეჭდ წიგნებს ელექტრონული წიგნებს ამჯობინებთ ჩვენ მიერ გამოცემული ლიტერატურის გაცნობა ახლა უკვე ელექტრონულ ფორმატშიც შეგიძლიათ.

iBooks.ge და saba.com.ge საქართველოში ყველაზე ცნობილი ელექტრნული წიგნების ონლაინ-მაღაზიებია, რომელიც მომხმარებლებს ელექტრონულ წიგნებს მათთვის მისაღები ფორმით და ფორმატით სთავაზობს.

მოცემულ ვებგვერდებზე შესაძლებელია პროექტის ფარგლებში თარგმნილი ყველა მხატვრული ნაწარმოების ელექტრონული ვერსიების გაცნობა და შეძენა თუკი ეს ფორმატი უფრო მისაღებია მკითხველისთვის.

წიგნები ხელმისაწვდომია html, pdf, epub, mobi ფორმატში.