გამომცემლობა 'კლიო'
დამატებულია: 2010-06-23 18:47:56
გეოგრაფია, VII

დასახელება გეოგრაფია
კლასი VII
ავტორი ზურაბ ლაოშვილი, ზურაბ ტატაშიძე
ფორმატი A4
გვერდების რაოდენობა 124 გვ 
გამოცემის თარიღი 2009 
ყდა რბილი 
ISBN 
978-99940-903-1-0

წიგნი შესაძლებლობას აძლევს მოსწავლეებს გაეცნონ გეოგრაფიას, როგორც საბუნებისმეტყველო და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სისტემას, მის განვითარებას, თანამედროვე მდგომარეობას, პერსპექტივებს. იგი დაეხმარება  მათ გეოგრაფიული აზროვნებისა და უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაში, რუკით სარგებლობის წესების გაცნობაში, ადგილზე ორიენტირებაში და სხვა. რაც მთავარია, ბავშვები ისწავლიან ბუნების მოვლა-პატრონობას, ჩვენი პლანეტის ბუნებისა და საზოგადოების შესახებ ბევრ ახალს გაიგებენ და ძველსაც გაიმეორებენ.
სახელმძღვანელოს შედგენის დროს გათვალის­წინებულია სახელმწიფო-საგანმანათლებლო სტანდარტის მოთხოვ­ნები და ასაკობრივი ინტერესები; შერჩეულია აქტუალური საკითხები, რომლებიც გეოგრაფიის შესწავლას და ისტორიასთან კავშირის დამყარებას უწყობს ხელს.
სახელმძღვანელოს ახლავს მოსწავლის რვეული  და მასწავლებლის წიგნი.