გამომცემლობა 'კლიო'
დამატებულია: 2010-06-23 18:31:46
ბუნება, V

დასახელება ბუნება
კლასი V
ავტორი
ფორმატი A4
გვერდების რაოდენობა 144 გვ 
გამოცემის თარიღი 2010
ყდა რბილი 
ISBN 
978-9941-415-18-0

სახელმძღვანელო ხელს უწყობს V კლასის სტანდარტით გათვალისწინებული შედეგის მიღწევას.
მასში წარმოდგენილია, როგორც ფაქტობრივი ცოდნის შეძენაზე ორიენტირებული შინაარსობრივი ნაწილი, ასევე სააზროვნო უნარ-ჩვევების გასავითარებელი სავარჯიშოები (საამისოდ სახელმძღვანელოში არის რუბრიკა “გააზრება”). აქცენტი კეთდება არა მხოლოდ ცოდნის შეძენაზე, არამედ ცოდნის გამოყენებაზეც, რაც სამუშაო რვეულში მოცემულ საშინაო ცდებში აისახება.მასწავლებლის წიგნი ეხმარება პედაგოგს სხვადასხვა სტრატეგიის, ტექნიკის, დიდაქტიკური ხერხისა თუ ინფორმაციული ტექნოლოგიის გამოყენებაში, მასში მოცემულია ზოგადი ხასიათის რეკომენდაციები.
სახელმძღვანელო შედგება მოსწავლის წიგნის და მასწავლებლის წიგნისგან.