გამომცემლობა 'კლიო'

გამომცემლობა კლიო

იურიდიული მისამართი: 0112, თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზ. 191  
ფაქტობრივი მისამართი: 0112, თბილისი, დ.აღმაშენებლის გამზ. 181
ტელ: +995.32.234.04.30
ელ.ფოსტა: book@klio.ge; kliopublishing@gmail.com
ვებგვერდი: www.klio.ge/klio
გამომცემლობის დირექტორი ზაზა ხიდურელი ტელ: 234.04.30; 599.50.33.76 (მობ)